Legionella preventieplannen

Het uitvoeren van een Legionella risicoanalyse door een BRL 6010 gecertificeerd bureau is sinds 2011 een wettelijke verplichting voor prioritaire instellingen.

Bij twijfel, neem contact met ons op of U hieraan moet voldoen.

BWA & Partners voeren deze Legionella risicoanalyse praktisch en vakkundig voor U uit.

In onze risicoanalyse (RA) rapportage wordt specifiek en simpel weergegeven welke aanpassingen en beheersmaatregelen noodzakelijk zijn om aan de wetgeving te voldoen, met verduidelijking van foto’s waar nodig.

Wij geven niet alleen aan waar het fout zou kunnen gaan, maar kijken naar meerder oplossing. Het aanpassen veilig maken van de installatie is vaak een veelvoud aan kosten ten opzichte van de kosten voor het opstellen van het Legionella preventie plan. Door onze jaren praktijk ervaring zien we meerder oplossing waardoor de noodzakelijk aanpassingen altijd goedkoper uitpakken, de totale kosten zijn dan altijd goedkoper als u wat ons zaken doet.

Ons BRL6010 registratienummer: 2193790

Bron onderzoek

Een verhoogd aantal bacteriën in de drinkwaterinstallatie is zeer vervelend. Vaak is dit een terugkomend probleem, omdat de bron van de bacteriëngroei niet wordt gevonden. Meerdere desinfecties zijn vaak uitgevoerd met onvoldoende resultaat, veel overlast en vooral veel onnodig gemaakte kosten.

Door op Uw bestaande locatie een bron onderzoek uit te voeren, wordt deze haarfijn bloot gelegd. BWA & Partners heeft veel chemische- en thermische installaties gereinigd en is tot de conclusie gekomen dat het bij hardnekkige besmettingen vaak in de kleine dingen kan gaan zitten die over het hoofd gezien worden.

Bekijk onze beheersmaatregelen volgens waterwerkblad 1.4 G.

Implementatie beheersplannen

Legionella beheersplannen zijn vaak door collega ondernemingen of adviseurs niet praktisch omschreven, waardoor voor U als klant het niet altijd duidelijk is wat er van U aan beheer activiteiten verwacht wordt.

Onze ervaring is dat daardoor er vaak geen goede invulling wordt gegeven aan de beheersmaatregelen. Er worden dan, tegen de verwachtingen in, bacteriën aangetroffen in de drinkwaterinstallatie.

Dit is gezien de inspanning en tijd die op Uw locatie in de uitvoering van het Legionella beheersplan wordt geleverd, zeer vervelend en kan een hoog onaanvaardbaar risico met zich mee brengen.

Door BWA & Partners het beheersplan te laten implementeren, bent u er zeker van dat de tijd nuttig, praktisch en efficiënt wordt besteed.

Op die manier wordt het doel van het beheersplan gehaald:
”Een veilige drinkwaterinstallatie voor Uw locatie”

Ontwerpen

Nieuwe installaties ontwerpen

Een goed ontwerp is de basis voor een veilige drinkwaterinstallatie.

Door deze te laten uitvoeren door BWA & Partners, bent u er zeker van dat de installatie een minimale inspanning en kosten benodigd om deze te beheersen, Legionella besmettingsrisico’s te vermijden en tevens voldoet aan de NEN 1006 normering.

Belangrijke aandachtspunten die meegenomen worden:

 • Doorstromende aansluiten van tappunten wanneer toepassen en wanneer zeker niet.
 • Voorkomen van opwarming drinkwaterleidingen, afstand C.V.- leidingen en andere warmtebronnen.
 • Aansluitingen brandslanghaspels.
 • Diameters drinkwaterinstallatie.
 • Welke appendages toepassen.
Nieuwe installaties beoordelen

BWA & Partners beoordeeld en toetst tevens voor installateurs of de ontworpen installatie aan de onderstaande normering voldoet.

 • Drinkwaterbesluit 2011 en Drinkwaterwet.
 • Publicatie 55.1 ISSO, handleiding Legionella preventie in leidingwater.
 • Checklist hotspots in waterleidingen.
 • Waterwerkbladen, uitgave Stichting Erkenning Installatiebedrijven.
 • NEN 1006.
 • Integrale ontwerpen van Legionella veilige woningen ISSO/SBR 811.
 • BRL 6010 ervaring.

Maak gebruik van onze kennis en praktijkervaring om faalkosten reeds in de ontwerpfase te vermijden. Uiteraard kunnen we ook toezicht houden of het ontwerp juist wordt uitgevoerd.

Een drinkwaterinstallatie (behoord te zijn) onderworpen aan de strenge kwaliteitseisen met het oog op veiligheid en doelmatigheid. De NEN 1006 met als praktische uitwerking de Waterwerkbladen geeft hiervoor een scala van normen en voorschriften. Met als doel het van hoge kwaliteit zijnde drinkwater van het Waterbedrijf te kunnen tappen zonder kwaliteitsverlies.

Door onze ervaring en opgedane meetgegevens kan BWA & Partners tot een ontwerpbeoordeling komen met een optimale waterkwaliteit en een minimale kwaliteitsachteruitgang van het door het waterbedrijf geleverde water.

Zorgplicht Drinkwaterbesluit

Het Drinkwaterbesluit heeft een onderscheid gemaakt voor een aantal locaties, namelijk:

 • Ziekenhuizen
 • Zorginstellingen
 • In een (gedeelte) gebouw

  – met een logies functie
  – met woonfunctie waar bedrijfsmatig nachtverblijf wordt verleend aan 5+ personen

 • Opvangcentra voor asielzoekers
 • Gebouwen met een cel functie
 • Badinrichtingen en zwemgelegenheden met minimaal één bassin 2 m2 dieper dan 0.50 meter
 • Terreinen of plaatsen voor recreatief nachtverblijf
 • Havens t.b.v. pleziervaartuigen
 • Iedere locatie die verband houdt met het wegvervoer met openbare douchefaciliteiten

Alle overige locaties vallen onder de zorgplicht zoals omschreven staat in het Drinkwaterbesluit, artikelen 12, 13 en 14, 19 tot en met 24, 25 eerste lid, 26 tot en met 30 en 44. De daarop berustende bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op de eigenaar van een collectieve watervoorziening.

Door BWA & Partners een zorgplicht opdracht te geven wordt uw locatie gecontroleerd en getoetst aan de NEN 1006 en het Drinkwaterbesluit.
Daarna wordt er een praktisch actieplan opgesteld zodat u aan uw zorgplicht voldoet.

Offerte beoordeling

BWA & Partners kan U van A tot Z ontzorgen, echter indien U zelf de expertise in huis heeft of het een bestaande relatie van U gegund wordt en uw leverancier(s) offertes door ons wilt laten beoordelen en toetsen, dan kunt U ook van onze praktische ervaring en kennis gebruik maken, tegen zeer concurrerende tarieven!

Enkele belangrijke toetsingscriteriums:

 • Welke appendages zijn aangeboden?
 • Werken zij voor de beoogde levensduur vanuit onze praktijkervaring ook nog goed?
 • Zijn de in rekening gebrachte uren en de materiaal prijzen wel reëel gecalculeerd?
 • Wordt er op basis van een variabele- of vaste prijs aangeboden?

BWA & Partners heeft decennialange ervaring en kan zich positioneren als onafhankelijke partij zijn tussen Uw installateur en U als opdrachtgever voor het beoordelen en toetsen van aangeboden offertes.

Ook kunnen wij toezien op de juiste uitvoering.

Waterbesparing en terugverdientijd

Het blijkt in de praktijk van BWA & Partners dat het altijd de moeite waard is om te kijken naar waterbesparende mogelijkheden op Uw locatie.

Voorbeeld 1

Een groot douche systeem. Wekelijks worden alle douches 20 minuten gespoeld met water >60˚C. Door enkele aanpassingen aan de drinkwaterinstallatie zal het spoelen van dit leidingsysteem aangepast kunnen worden in 1 maal per week spoelen van douches op mengwater. Gekeken wordt dan naar de verwachte investering, risico en terugverdientijd.

Voorbeeld 2

Waterbesparende mogelijkheden doorvoeren in een hotel kan zorgen voor een vermindering van het maximum moment piek gebruik. Gevolgen zijn vaak minder drukschommelingen in de drinkwaterinstallatie en betere beheersing van de warmwater voorziening, uw klanten zullen dit zeker waarderen.

Oplossen bacteriologische besmettingen

Het oplossen van een besmette drinkwaterinstallatie kan veel ongewenste gevolgen hebben.

BWA & Partners heeft decennialange ervaring opgedaan en veel kennis ontwikkeld op dit gebied. Het oplossen van bacteriologische besmettingen kan zowel chemisch als thermisch. Na onderzoek op locatie wordt de beste praktijk oplossing aangeboden om de besmetting op te lossen.

Bekijk onze beheersmaatregelen volgens waterwerkblad 1.4 G.

Alternatieve techniek

Een alternatieve techniek kan een oplossing bieden om de installatie bacteriën (Legionella) vrij te krijgen wanneer risico’s niet meer te beheren zijn of kosten en overlast om de installatie aan te passen te hoog oplopen.

Welke techniek voor uw installatie de beste oplossing is, hangt van een aantal factoren af, zoals:

 • De grootte van de instalatie
 • De mate van de vervuiling van het drinkwater
 • Geleverde waterdruk
 • De verwachte investering

BWA & Partners is een onafhankelijke organisatie en hebben een decennialange ervaring met alle alternatieve technieken. Wij kijken en maken gebruik van de beste optie voor uw probleem en locatie en maken een overzicht van de kosten op basis van regie of een vaste prijs, conform Uw wensen.

Specifieke services

WIP-richtlijn voor tandartspraktijken

Gecontamineerd water uit de tijdens een behandeling gebruikte instrumenten kan gevaarlijk zijn voor uw patiënten en medewerkers. De nieuwe WIP-richtlijn die in april 2016 is ingegaan, geeft aan dat elke praktijkhouder van een mondzorg- of tandartspraktijk verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het water.

Beheersmaatregelen volgens Waterwerkblad 1.4 G

Buiten de werkzaamheden die u zelf zal kunt uitvoeren, om uw installatie goed te beheren blijven er aantal zaken over waar specifieke kennis en kunde voor nodig is, zoals aangegeven in de Waterwerkbladen (1.4 G) en ISSO-publicatie 55.1.

© Copyright - BWA & Partners | Ontwerp & Realisatie: Andert.nl