Voldoet u al aan de nieuwe WIP-richtlijn voor kwaliteitsbeleid van water?

Gecontamineerd water uit de tijdens een behandeling gebruikte instrumenten kan gevaarlijk zijn voor uw patiënten en medewerkers.
De nieuwe WIP-richtlijn die in april 2016 is ingegaan, geeft aan dat elke praktijkhouder van een mondzorg- of tandartspraktijk verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het water. In de richtlijn wordt een vertaalslag gemaakt van de wettelijke verplichtingen die gelden voor eigenaren van gebouwen en instellingen die niet onder de drinkwaterwet vallen maar wel te maken hebben met een zorgplicht.

Naast de verplichte risicoanalyse en het spoelen en desinfecteren volgens geldende protocollen stelt de nieuwe richtlijn dat er nog een aantal andere zaken moeten worden uitgevoerd:

 • Iedere behandelunit moet voorzien zijn van een controleerbare terugstroombeveiliging
  (BA-beveiliging) om terugstromen van water in het waterleidingnet te voorkomen. Deze
  BA-beveiliging  moet jaarlijks gecontroleerd worden.
 • Halfjaarlijkse controle van elke behandelunit op aeroob kiemgetal 22°C. Indien het kiemgetal >100 kve/ml is moeten maatregelen getroffen worden om het kiemgetal te verlagen tot maximaal 100 kve/ml en moet opnieuw bemonsterd worden. Bij een grote overschrijding bent u tevens verplicht om onderzoek naar Legionellabacteriën te laten uitvoeren.

BWA & Partners ontzorgt u van A tot Z!

Halfjaarlijkse bemonstering
en analyse van het water

 • Doordacht monstername protocol zodat u zelf representatieve monsters kunt nemen.
 • Geaccrediteerde monsterneming van Legionella.
 • Gekoeld transport van de monsters.
 • Directe analyse in ons NEN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerd laboratorium (RVA L610).
 • Overzichtelijke rapportage.
 • Advies en actie bij overschrijdingen door.
 • Reminder voor de volgende controle.

Jaarlijkse controle van
de BA-beveiliging

 • Professionele controle door een erkend installateur met erkende BA-testapparatuur.
 • Vervanging en reparatie van defecte terugstroombeveiligingen.
 • Overzichtelijk rapportage incl. advies.
 • Automatisch bericht voor jaarlijkse controle.

Adviesdiensten

 • Opstellen van een risicoanalyse beheersplan voor het beheer van uw installatie door een erkend adviseur. (BRL6010 2193790 en KvINL 25293).
 • Opsporen en wegnemen van oorzaken van verhoogde gehaltes. Denk hierbij aan aanpassen van spoel- en desinfectieprotocollen, aanpassing van infrastructuur, chemische reiniging van de installatie en/of behandelunits.
Wat wij U bieden

Optie A
Watercontrole

Vooraf versturen van monsterflessen met monstername protocol, ophalen en gekoeld transport van door u genomen monsters en analyse op aeroob kiemgetal.

Bel ons voor interessante prijzen.

Optie B
Water en BA-controle

Vooraf versturen van monsterflessen met monstername protocol
Controle van de BA-beveiliging welke geplaatst is in de drinkwaterinstallatie voor de tandartsstoel, ophalen en gekoeld transport van door u genomen monsters van het water op aeroob kiemgetal.

Bel voor onze zeer interessante combinatie korting.

Optie C
Monstername Legionella

Legionella controle is alleen nodig als er grote vervuiling wordt aangetroffen tijdens controle van aeroob kiemgetal.

Optie D
Controle drinkwaterinstallatie

Risicoanalyse en beheersplan tandartspraktijk, prijsindicatie in combinatie met
optie B.
(Controle van gehele drinkwaterinstallatie volgens NEN 1006 door BRL 6010 gecertificeerd bedrijf).

Zeer interessante combinatie korting bel voor de aanbieding.

Optie E
Chemische reiniging installatie

Verwijdering van bio film in de drinkwaterinstallatie voor de behandelunits.

Bel voor onze interessante aanbieding.

Voordelen voor U als klant
 • Alles bij één loket
 • Wij Ontzorgen U
 • Verstand van zaken en veel praktijkervaring
 • Gedegen aanpak
 • Handelend in het belang van U als klant, op een kosten efficiënte manier
 • Gecertificeerd en geaccrediteerd
 • Verassend voordelig

De genoemde tarieven zijn op basis van een abonnement en excl. B.T.W Afhankelijk van uw wensen stellen we dit abonnement in overleg met u samen uit de verschillende opties. Indien gewenst is het ook mogelijk de monsters voor aeroob kiemgetal door ons te laten nemen. Werkzaamheden die niet onder bovengenoemde opties vallen, worden in rekening gebracht tegen een uurtarief van €80-, per uur.

© Copyright - BWA & Partners | Ontwerp & Realisatie: Andert.nl