Beheersmaatregelen volgens Waterwerkblad 1.4 G

Buiten de werkzaamheden die u zelf zal kunt uitvoeren, om uw installatie goed te beheren blijven er aantal zaken over waar specifieke kennis en kunde voor nodig is, zoals aangegeven in de Waterwerkbladen (1.4 G) en ISSO-publicatie 55.1.

Door de specifieke beheerstaken uit te besteden aan BWA & Partners worden de beheerskosten en conditie van de drinkwaterinstallatie in de gaten te houden zodat deze in de meer jaren begroting kan worden opgenomen.

Specifieke beheerstaken
 • Jaarlijks conditie meting drinkwaterinstallatie. (Installatie wordt ingedeeld in 6 conditie groepen van uitstekend t/m zeer slecht).
 • Periodiek controleren of de juiste beveiligingen zijn aangebracht en ook goed werken.
 • Actueel houden van installatie tekeningen.
 • Controle op voldoende doorstroming, verversing van essentiële leidingdelen.
 • Controleren van diverse parameters bacteriologische en chemisch volgens de diverse meetprogramma’s.
Overige beheersmaatregelen
 • Controle kalkafzetting appendages.
 • Controle werking bedieningsafsluiters.
 • Beugel en isolatie werk.
 • Controle op lekkages in leidingensysteem.
 • Controle juiste werking en instelling van strangregelventielen in circulatiesystemen.
 • Controle kalkafzettingen op de warmtewisselaars.
 • Verwijderen sedimenten voorraadtoestellen.
 • Thermostatische mengkranen en toestellen.
 • Controle temperatuurinstelling.
 • Controle druk in het leidingsysteem en gebruiksdruk aan de tappunten.
 • Kalibratie van de vaste temperatuuropnemers in de installatie.
© Copyright - BWA & Partners | Ontwerp & Realisatie: Andert.nl